คำขวัญตำบลกุดแห่"ลำห้วยเขืองไหลผ่าน กลุ่มแม่บ้านสามัคคี เกษตรอินทรีย์ทันสมัย เลื่องลือไกลวันออกพรรษา มูลนิธิชัยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูถ้ำพระงามตระกานตา ๑๔ เมษาคารวะพระธาตุอาจารย์ดี" ปรัญชาการดำเนินงาน "ตำบลน่าอยู่ ควบคู่การบริการ ประสานการพัฒนา แก้ปัญหาความยากจน นำคนสู่คุณธรรม"

 


 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

     
     

ศพด.บ้านดอนป่าโมง

 

ศพด.บ้านกุดแห่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศพด.วัดลิขิตตาราม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Free Web Hosting