คำขวัญตำบลกุดแห่"ลำห้วยเขืองไหลผ่าน กลุ่มแม่บ้านสามัคคี เกษตรอินทรีย์ทันสมัย เลื่องลือไกลวันออกพรรษา มูลนิธิชัยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูถ้ำพระงามตระกานตา ๑๔ เมษาคารวะพระธาตุอาจารย์ดี" ปรัญชาการดำเนินงาน "ตำบลน่าอยู่ ควบคู่การบริการ ประสานการพัฒนา แก้ปัญหาความยากจน นำคนสู่คุณธรรม"

 


หมู่ที่ ๙ ถนนทยาปัสสา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
โทร. ๐๔๕๕๘๔๖๕๒  โทรสาร. ๐๔๕๕๘๔๖๕๒
อีเมลล์ Kudhaecity1@Gmail.com

เฟซบ๊ค http://gg.gg/edu63

ไลน์ ทต.กุดแห่

 

แผนที่ตั้งหน่วยงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Free Web Hosting