คำขวัญตำบลกุดแห่"ลำห้วยเขืองไหลผ่าน กลุ่มแม่บ้านสามัคคี เกษตรอินทรีย์ทันสมัย เลื่องลือไกลวันออกพรรษา มูลนิธิชัยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูถ้ำพระงามตระกานตา ๑๔ เมษาคารวะพระธาตุอาจารย์ดี" ปรัญชาการดำเนินงาน "ตำบลน่าอยู่ ควบคู่การบริการ ประสานการพัฒนา แก้ปัญหาความยากจน นำคนสู่คุณธรรม"

 


 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1

ผ 01 บัญชีโครงการ1

ผ 02 บัญชีเงินอุดหนุน

ผ 03 บัญชีประสานโครงการ

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1

   

 

     

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Free Web Hosting