คำขวัญตำบลกุดแห่"ลําห้วยเขืองไหลผ่าน กลุ่มแม่บ้านสามัคคี เกษตรอินทรีย์ทันสมัย เลื่องลือไกลวันออกพรรษา มูลนิธิชัยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูถ้ำพระงามตระกานตา ๑๔ เมษาคารวะพระธาตุอาจารย์ดี" ปรัญชาการดำเนินงาน "ตำบลน่าอยู่ ควบคู่การบริการ ประสานการพัฒนา แก้ปัญหาความยากจน นำคนสู่คุณธรรม"

 


วิสัยทัศน์การพัฒนา(Vision)

"ตําบลกุดแห่น่าอยู่ เชิดชูประเพณีวัฒนธรรม เกษตรกรรมอินทรีย์ทันสมัย"

 
   

 

     

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Free Web Hosting